VČELAŘI KARVINSKO

Úvodem poznamenávám, že vzhledem k rozsáhlým prezentacím včelařských organizací i jednotlivých včelařů na internetu není cílem těchto stránek širokou včelařskou veřejnost vzdělávat, ale je snaha informovat hlavně o práci, pořádaných akcích, zdravotním stavu a jeho zajišťování v okrese Karviná a to prostřednictvím jednoduchých prostředků.                                                                                                                                                                                                                                               

 


 


               

 

Okres Karviná je průmyslová oblast Moravskoslezského kraje České republiky. Má pestrou historií. Příliv obyvatel za prací v 19. století  značně ovlivnil národnostní skladbu původního slezského obyvatelstva. Bohatství regiónu aktivovalo zájem i širšího okolí o jeho využití ve svůj prospěch.  V obcích ještě je častá, z minulosti, rozptýlená zástavba.

Mimo průmysl jsou zde i zdroje léčivé vody, která patří k nejsilnějším jodobromovým solankám vyšší vydatnosti v Evropě. Zdroj umožnil vznik lázní  vyhledávaných pacienty i ze vzdálených světadílů.

 

Krajina, ze včelařského hlediska, má nejen devastované plochy po těžbě uhlí, ale jsou zde i četné lesy a  vodní toky lemované stromy a keři a v blízkosti jsou i přehrady a půvabné  pohoří Beskyd. 

 

Obyvatelstvo Karvinska se tradičně  věnuje chovu včel. Např. v meziválečném období v  Dolních Datyních (nyní část Havířova), kde pamětník sdělil bližší statistické údaje, byly včely u každého čtvrtého domku (nyní na tomto území 2,18 km² je 63 včelstev). Na ostatním území regiónu byla hustota zavčelení pravděpodobně obdobná. 

 

První včelařský spolek na Karvinsku, kde se dochovala i původní kronika, vznikl v Záblatí. Z kroniky lze mimo jiné vyčíst, že chovu včel se věnovali obyvatelé různých povolání. V době založení spolku byla skladba včelařů dle povolání, které se vždy uvádělo u jména: 35% horníků, 19% rolníků, 10 % železničářů, 4 % učitelů, 3 % listonošů, 2 % lékařů, a 27 % ostatních povolání (obuvníci, zedníci, zámečníci, zahradníci, ředitelé dolů, strojníci a kováři). 

 

V posledních létech se počet včelařů v okrese pohybuje okolo 450 a počet včelstev 3 700. Okresní výbor ČSV v Karviné je organizační jednotkou Českého svazu včelařů a má za úkol řídit a koordinovat činnost svazu v okrese Karviná. Součástí práce okresního výboru je spolupráce s organizacemi a orgány v okrese, schvalování plánu činnosti a rozpočtu na daný kalendářní rok, příprava materiálů pro jednotlivá jednání a příprava okresní konference. V okrese Karviná je 15 základních organizací a to: Albrechtice, Bohumín, Český Těšín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Petřvald, Stonava, Rychvald, Těrlicko a Záblatí.

 

 

 


Náměty, připomínky, upřesnění jsou vítány na adrese:     e-mail: mszop@volny.cz